Inconstanță sau altceva?

Cel mai mare (după opinia unora) după Christos, și anume Pavel Apostolul, a avut o convertire dramatică, comparativ cu ceilalți apostoli. La fel și o relație particularizată cu Cel pe care înainte vreme Îl persecutase. Mărturia convertirii lui apare explict relatată în trei circumstanțe, dar de două persoane. De două ori în Fapte și odată [...]

Reclame

Teologie socială iacobină?

Poate fi catalogat Iacob/v , fratele mai mic și doar de mamă al Domnului Isus, ca autor de epistolă cu tentă (exclusiv) socială? În ce măsură scurta lui epistolă poate fi considerată o contrapondere (după opinia reformatorului Marthin Luther) la Epistola către Romani a lui Pavel? Continuînd pe aceeași linie comparativă, care sunt similitudinile (dacă [...]

„Cînd…” și „Dacă…” ca paradigmă a unei ipotetice scenarite

Imaginația, ca parte con sau destructivă (depinde de la caz la caz) a funcției cognitive, e ceea ce și Scriptura confirmă. Un exemplu elocvent e momentul dedicării Templului de către Solomon  în Cetatea de Scaun a Sionului. Toată acea paletă de scenarii potențiale, posibile și plauzibile la care face trimitere Solomon în faimoasa lui rugăciune e [...]

Ce-mi place și ce nu-mi place în… „Anexa 6”

Continuînd periplul prin cartea „moșului”Lae- alias Nicolae Rădoi- cea intitulată „O Cetate de Necucerit”, am dat peste Anexa 6. Ce-mi place și ce nu-mi place în... „Anexa 6”? Place formularea gen „domnul Iosif Țon”. Domn și nu frate! Asta pentru că s-a dovedit a nu fi fost un frate de și în credință și adevăr. [...]

Valoarea unei/or listări

La o primă lectură a șirului „nesfîrșit” de listări (de preoți, muzicanți, portari, oameni de serviciu, trezorieri, luptători, șefi ai celor 12 triburi ebraice, comandanți de oști și cîte alte criterii taxonomice or mai fi fost) din 1 Cronici , s-a putea să ne plictisim... Dar întrebarea rămîne: Ce valoare teologică, apologetică, istorică și mai [...]

O omisiune deliberată?!?

Dacă Ezra e autorul cărții 1 Cronici, de ce e amintită doar una in cele două mari căderi ale faimosului, frumosului, curajosului, smeritului și pocăitului  David? Care e acel păcat „mare” (doar prin implicații) omis în mod deliberat de cronicar, rămîne cum am stabilit: să ghicim! 🙂