De la TR-ist la… trezire spirituală

Un prieten de-al meu (mai mult decît virtual), mi-a răscolit recent aminitirile de TR-ist... Pentru cei născuți după Răscoala socială din Decembrie 1989, termenul de terist trebuie decodificat. Terist nu vine de la tera, tero, teri sau orice alt cuvînt ce are în structura lui cele două consoane, dar variază prin vocale. Terist,pentru cei cu [...]

O mostră de cum să-ți dai cu stîngu-n-dreptu…

Vrăjitorii lui Faraon și-au făcut-o pînă la a treia minune/plagă cu mînuța lor. Aaron aruncă toaigul și se preface în șarpe. Vrăjitorii la fel. Dar cu o mică-mare diferență: șerpii lor au fost înghițiți toți, dar absolut toți, de șarpele lui Dumnezeu ( prin Aaron). Aaron lovește cu toiagul magic a lui Dumnezeu absolut toate [...]

Gînduri (negre) îngrămădite, gînduri (negre) frămîntate…

„Cînd gînduri negre se frămîntă cu grămada înlăuntrul meu, mîngîierile Tale îmi înviorează sufletul.”- Pslamul 94:19 În 4 Septembrie a anului curent începeam reflecția pe marginea versetului de mai-sus cu o necesară reconsiderare a înțelepciunii arhaice în materie de psihoterapie. O înțelepciune și cu valențe meloterapeutice... Trei cuvinte ne erau în atenție: „Cînd”, „frămîntă” respectiv „grămada”. „Gînduri negre” era sintagma [...]

Sus-jos-mai sus…

Dacă tiparul după care lucrează Dumnezeu cu ai Lui e „ sus- jos- mai sus”, atunci cel puțin trei persoane l-au respectat: Iov, Moise respectiv Christos. La început Iov a fost o somitate pe plaiurile Răsăritului. Prin caracter (primordial) și prin conduită (ca efect al caracterului), a fost sus! Ca nu după mult timp să [...]

Despre o anume diatribă

Pe anumite meridiane virtuale e o oarecare învolburare pe marginea subiectului predestinare (calvinistă)- liber arbitru (arminianist). Dacă ar fi să rezum o părere personală dusă la limita convingerii pe marginea diatribei, aș recurge la primul caz din istoria umanității: ADAM! Cine pe cine a căutat , ca inițiativă? Ce aport efectiv a avut Adam în [...]

Alcăzirea căsătoriei

Acum, că s-a mai stins un pic dialogul virtual (de pe FB) pe marginea taxonomizării profeților Vechi Testamentali (deși în paranteză fie spus, criteriile încă se lasă definitivate), m-am oprit la Amos, „micul-mare” Amos. Celebritatea lui rezidă din mai multe perspective. E renumit pentru faimoasa perifrază „pentru trei păcate a lui..., ba chiar pentru patru...” [...]

Gînduri îngrămădite, gînduri frămîntate … (2)

„Cînd gînduri negre se frămîntă cu grămada înlăuntrul meu, mîngîierile Tale îmi înviorează sufletul.”- Pslamul 94:19 Dacă în „episodul” precedent accentul se voia căzut pe sporadicitatea gîndurilor negre, ca dovadă a zicalei ”Doamne nu-mi da cît pot purta”, în rîndurile de mai-jos ,el, accentul, se va așeza pe „frămîntare”. „Frămîntarea” e specifică domeniului culinar, al artei, al construcțiilor. Dar nu [...]

Gînduri îngrămădite, gînduri frămîntate… (1)

Prejudecata noastră referitoare la capacitatea antemergătorilor noștri antici, lipsiți de technologia avansată , de cercetarea în domeniul psihiatriei-psihologie (pentru a aminti doar cîteva din evantaiul domeniilor secolului XXI), prejudecata aceasta deci, ar trebui aruncată la coșul de gunoi... Asta , deoarece realitatea și obiectivitatea unora dintre scriitorii Scripturilor, bate contemporaneitatea. Mai concret, e vorba de [...]

Minima moralia, sau cum „să iei cărbuni aprinși cu mîna altuia…”

Nu știm exact pe baza căror criterii Dumnezeu l-a considerat pe David un om „după inima Lui”. Probabil datorită unei corecte imagini despre sine. Sau poate din cauza dependenței lui de Domnul. Sau poate datorită ambelor aspecte. Un lucru care m-a frapat la David, pe durata domniei lui, a fost abandonarea răzbunării în mîinile lui [...]