ANEXA 9- Întrebări întrebăcioase într-un … Târziu

Prin această ANEXĂ 9 Ioan Tîrziu vine și ne provoacă pe noi cititorii... La ce „Să ne răspundă cititorii”? ... ANEXA 9 ÎNTREBĂRI RIDICATE DE IOAN TÂRZIU Să ne răspundă cititorii 1. De ce au fost atât de hotărâţi cei din eşaloanele superioare ale organelor de stat să termine cu Comitetul Bisericii Baptiste din orăşelul [...]

Similitudini christo-pauline

Care sunt acele cîteva (4-5 cel puțin, deși în realitate sunt mai multe) similitudini dintre Christos și Pavel apostolul, similitudini pe marginea ultimei perioade din viața lor misionară? Ca sursă bibliografică, scrierile doctorului Luca sunt de mare preț...

Anexa 8- O (dez)orintare pentru (dez)orientați

Deliberat și creativ am modificat titlul original al Anexei 8, tocmai pentru a da posibilittea fiecăruia să înțeleagă ce vrea din trădarea Cauzei  de către cozile de topor ale Securității. Demn de remarcată e inspirația lui Ioan Tîrziu, un recent apropiat al blogger-ului Barthimeu, în formularea subtitlului „Orientare pentru dezorientați”. Din motive technice nu putem [...]

De la „Dragul meu turnător” la „Cei doi. Un bilanț și ce s-ar cuveni să urmeze”- cu Gabriel Liiceanu

Nu sunt un fan exhaustiv (dacă mă pot exprima astfel) al unuia din trioul intelectual elitist (certamente e subiectivă percepția) aflat pe creasta admirație opiniei publice românești cu ceva pretenții metafizice. Aici vorbim de Gabriel Liiceanu ca parte a trioului Pleșu-Liiceanu-Patapievici. Cu toate acestea nu îmi pot reține admirația față de claritatea, profunzimea și finețea [...]

Începutul sfîrșitului?!?

Odată cu victoria zdrobitoare a lui Iohanis contra lui Dăncilă, să se fi declanșat disoluția partidului-cocteil (neocomunist, baronist, oportunist, neobolșevic)? Căci asta e, după părerea mea, actualul PSD, fostul PSDR, fostul FDSN, fostul FSN... Pe lîngă aroganță, incompetență, pseudo-socialism, nepotism și multe alte ingrediente paralele cu adevărata democrație, iată că asistăm la începutul meciului „cu [...]

O tripletă în două ocazii

Marele Pavel, inspirat direct de Domnul Isus, avea o vorbă (parafrazată): „Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu/de două ori același lucru...” Nu știm dacă Lenin (cu a lui celebru „Învățați, învățați, învățați!”) s-a inspirat din acest aforism paulin sau din cel latin, cel conform căruia „Repetiția e mama învățăturii”. Cert e că Domnul [...]

„Cine s-a atins de Mine?”- o întrebare-sabie cu trei tăișuri

Contextul- lucrarea publică (mai exact, implicarea în social) a lui Christos Domnul. Pretextul- provocarea (de-a interveni) adresată de Iair lui Isus pe marginea fazei terminale în care a ajuns fiica lui adolescentă. Scenariul & Decorul- Vindecătorul Isus îmbulzit de mulțime în drum spre reședința lui Iair. Intermezzo- cu un factor „perturbant”: intervenția tiptilă, neanunțată dar [...]