(o)Misiuni (ne)notificate- Mediaș, Ștef, Cocar

Credem că nimeni cu „capul  între umeri” (presupunînd că el este și deasupra lor 🙂 ) nu a (de)căzut într-o naivitate, demnă de toată compasiunea, încît să creadă că atît SRI (în marea majoritate) cît și CNSAS (în mica-i pondere decizională) au fost, sunt sau vor fi vreodată „fete curate și cinstite”. Curtate da, dar [...]

Vaiuri omise

Știm că orice anexă/are sau excludere de la textul   sacrosanct atrage o dreaptă judecată respectiv o aspră pedeapsă. Și la drept vorbind, nu ne dorim așa ceva. Mai ales pe a doua. Și totuși... Pentru descrețirea frunților încruntate (nu de puține ori) ale spiritului, dorim să adnotăm la „vai”-urile canonice cîteva lamentații prozaice. Le [...]

Epidemiologia și Scriptura

„Medicina ne arată cît de bolnavi suntem, matematica cît de la pămînt,  iar teologia cît de păcătoși”- Martin Luther Una din ramurile mai puțin apreciate atît de către absolvenții „de medicină” (prin neselectarea ca primă opțiune la rezidențiat) dar și de către majoritatea „laicilor”, e epidemiologia. Obștea  nu prea a auzit de ea, ci doar [...]

CORBU și manifestările ostile

Nu de mult amintam de cît de întortocheate și complexe sunt itinerariile DUI-ului. O mostră e în ceea ce urmează. Dacă ne e îngăduit, am dori să facem o paranteză introductivă la itinerarul profesional. După absolvirea  din toamna lui '82 a urmat stagiatura pînă în toamna lui '85. După o scurtă perioadă la Spitalul Județean [...]

Ridiculizarea ca metodă

Ridiculizarea... Pentru o astfel de intreprindere se impune un apel la resurse lexicale (bunăoară un DEX, și de ce nu un Merriam-Webster Dictionary), pentru a putea fundamenta o bază semantică comună. Noi ne rezumăm stricto senso doar la reliefarea unui ridicol, a unuia gata instalat. Suplimentar, linqua vulgata mioritica aduce  puțin umor prin ceea ce obștea [...]

„Bodea Dorel” – Mîna (informatorului) spălătoare și spălată

Cine (nu) își mai amintește de „Bodea Dorel”?!? Ne-am întîlnit cu el anul trecut la episodul Bala-Bodea - vezi articolul publicat în 9 martie 2012. De la prima lui delațiune (se întîmpla în 1979) a trecut aproape un cincinal. C.I.-stul nostru n-a lenevit. Organele nu l-au slăbit... Atît de multiple și dureroase amintiri ne trezește [...]

Toma și condiționarea existențială

Condiționarea „pe orizontală” se justifică și nu prea, funcție de context. Condiționarea „pe verticală”,  și vai cum nu ne place tehnologizarea limbajului cotidian (în genere) și cu atît mai puțin a celui creștin (în speță), nicidecum.  Dintr-un prim și major motiv: suntem suportați, iubiți de El completamente necondiționat. Alambicatul Toma, trecînd de la (sau prin) [...]

Remarcă, remarcabil…

Fortissimo de recent, un remarcat amic a făcut o remarcă: că am fi încetat să mai fim remarcabili, pe un anume blogg... Ne-a mirat și nu prea. Nu pentru că s-a făcut remarcabil altcineva în locul nostru, prin altfel de atitudini, cineva remarcat și promovat cu destui anișori în urmă de remarcabilul blogger... Așa cum [...]

O dublă ici, o dublă colo, și uite-așa…

În sport, în speță în volei, tenis (cu ale lui trei ramuri) și mai cîteva, orice dublă se sancționează. Cu excepția unui dublu scenariu: cînd arbitrul nu vede (pe bune) respectiv cînd se face că nu vede (pe rele, căci e mituit) și cînd vinovatul e cu gura mare . Nu doar în sport întîlnim [...]

Metamorfozarea unui comentariu într-un articol – tot despre „Dan Emil”

„Deliberat și creativ” am lăsat ca timpul să se aștearnă peste primele reacții (personale) la primele reacții ale „replicatorilor” pe marginea ultimului articol din „DUI,DUI și iar DUI”: cel despre „Dan Emil”. Tot „deliberat și creativ” am decis ca să răspundem doar unuia: Cristinei. Nu doar datorită zicerii englezului „Lady is first!”, ci și datorită [...]