Ridicolul unei îngenuncheri

De imortalizat secunda 39, minutul 1:29 și minutul 2:18. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HvcNgWl6Uvk „Gest senzațional” ?!? Nicidecum: lamentabil!

Ce-i mîna pe acești SS-iști?!?

SS (securistul & sursa) e un tandemn nemuritor... Chiar dacă se perindă printr-un ocean de banalități și redundanță, mai mult tîrîș-grăpiș, și dacă e să moară, nu se predă. Așa-i și-n cazul de mai jos. Observația nu ne dă odihnă. În loc ca MM (mohamedul Molnar) să se ducă la MO (muntele Olar), așa cum se întîmplă [...]

„Frate președinte, dacă-mi permiteți…”

Iată o formulă demnă de analele baptiștilor! Frate-președinte, frate-doctor, frate-polițist, frate-inginer, frate-profesor, frate-fotbalist, frate-bariton, frate-poet, frate-gunoier, frate-zilier, frate-tinichigiu, etc., etc. ar stîrni nu doar o dreaptă mîhnire și mînie din partea pragmaticului epistolar Iacov, dar și în majoritatea comunității creștine evanghelice. Ca unii care sperăm că-i aparținem, am trăit o astfel de repulsie cu mai [...]

„GRĂDINA RĂSĂRITULUI” – o grădină a consumării și toarcerii

Poezia e concepută să placă! Și cea a lui Daciel C. parcă începe să ne placă tot mai mult, pe măsură ce ne afundăm în ea. Ceva ne atrage : spiritul și litera ei. Mai ales că în catrenul de mai jos luxuriantele epitete și metafore  înfășurate pe filonii teologici ne întîmpină chiar de la [...]

Un omor așa… de chichi

Slavoj Žižek avea o vorbă: „Cu umanitatea e OK, dar majoritatea ei e formată din idioți care se plictisesc”. Iată o vorbă adevărată, dar exagerată! Multe năpaste aduce postmodernismul în societatea de consum. Una tot mai precoce apărută și mai violent manifestată e plictiseala la juni. La unii li s-a cam urît cu binele. Recent, foarte [...]

Încadrarea într-un TRIO la pătrat

Dincolo de ultrabanalități (plecări, deplasări, predicări, ș.a.), de inexactități gramaticale și de fond, de luarea unor  măsuri anapoda în raport cu constatările, un singur aspect trebuiește reliefat. Încadrarea într-un TRIO la pătrat:  „Miky, Ianoș & Zoli” (primul trio) respectiv colonelul Gyuri, securiștii clujeni & Mi-Ia-Zoli (al doilea trio). Cu atîtea pătrate, încadrarea e perfectă tovarăși! [...]

„LAUDĂ”- un exercițiu de admirație

Cînd ne plimbăm „În Eden” cu Daniel, nu putem trece indiferenți. Suntem invitați să exersăm admirația. Nu doar a ce se vede, ci și „misterul dindărăt de spații”, precum și „slava nevăzută”. Doar dacă pleoapele ne sunt prăfuite de „har, nădejde, dragoste, credință”. O primă strofă, o primă afirmare: a crezului  în Creație, a scopului [...]