Munți, „CUVÂNT”, Mutații

Se pare că autorul Poemelor Edenului schimbă registrul tematic. Cu cît (în)depărtarea de Paradis se cască mai mult, cu atît munții, mormanele se înalță mai presus. E vorba de piscurile îngrijorărilor. Nu ni se spune explicit, dar intuim că de ele e vorba. Poetul constată (bănuim că și din proprie experiență) că timpul prefigurat prin [...]