Ecouri în „AȘEPTARE”

Ne e dat să decelăm ecouri și ecouri... Primul e de „pe cînd s-a rupt lumina-n zori”, din vremea cînd „voiam să vii la mine-n sat”. Inițial am fost derutați. Asta deoarece nu știam la cine se referă poetul: la El sau la ea. Dar după acest ecou din vremea junimii pline de culoare, flori [...]

În Iuda – Despre o căutare cu dinadins

„Preaiubiților,      pe cînd căutam cu tot dinadinsul           să vă scriu despre mîntuirea noastră de obște...” Dovada că Iuda nu s-a folosit (doar) de o formulă protocolară atunci cînd s-a adresat destinatarilor epistolei lui cu acel condescendent „Preiubiților”, e în ceea ce urmează. Ce căutări stăruitoare avea Iuda față [...]

Sarcini date, sarcini repetate, sarcini saturate

Nu! Nu suntem de la Europa Liberă. Cu toate acestea, matricea celebrilor Virgil Ierunca și Monica Lovinescu de la nu mai puțin renumitea Actualitatea Culturală Românească, reverberează și acum plăcut în memoria noastră. Păstrînd proporțiile și trasferînd sintagma de mai-sus, revenim la DUI-ul nostru. În obstetrică există o terminologie aplicată celor care se întîmplă să [...]

Atomizarea unei speranțe prin egocentrism

Dacă disoluția unei speranțe (cea legată de revenirea în linie dreaptă a dreptei politice românești) e pe cale să se definitiveze, atunci Trăian Băsescu e cel care-i dă ultimul bodicec. Am trecut peste rolul jucat de el la avizarea transportului minerilor huligano-securiști sub oblăduirea neocomunistului de Iliescu pentru a cotonogi nediscriminatoriu pe cei din Piața [...]

Gîndul pe un „MAL DE VAL”

Daniel Chiu, poetul, pare să schimbe registrul structural al poeziilor sale cu o dexteritate de admirat. Structural privită producția poetică, am putea afirma că primele două versuri fac matricea. La finalul poeziei (admițînd că celelalte versuri-duo pot fi grupate în quartete pentru a forma cele patru strofe), în ultimul catren ne apre o sciziune a [...]

„Preaiubiților”- o curtuoazie tot mai rară

„Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul ...” După ce Iuda ne-a introdus în veșmintele destinatarilor prin acel trio „chemați-iubiți-păstrați”, iată că acum dă dovada unui respect aparte pentru ei prin acest „preaiubiților”. Și cum sperăm că deja ne-am obișnuit cu interogațiile hermeneutice (dar nu numai) ne întrebăm: Este oare acest apelativ expresia unei genuine [...]

„NOTĂ DE RELAȚII” -sau despre violarea unei banale epistole

Nu trecuse mult de la apelul frățesc adresat de securiștii clujeni celor „capitaliști” (practic era o cerere pentru violarea corespondenței), și iată că doleanța primilor a fost îndeplinită. Nu despre banalitățile descoperite în scrisoare, ci despre bătrînica noastră am dori să amintim cîte ceva. Dincolo de nedumerirea de-a nu fi știut nici pînă azi cine anume [...]

Donează pentru o aventură

Am trăit să ne aventurăm și la asta! Dacă Cel de Sus ne va mai da harul vieții, al sănătății, al libertății de mișcare și alte cîteva, ne vom aventura împreună cu alți circa 20, într-o misiune creștină în India. Asta sperăm să se întîmple la începutul verii ce va să vină. Avem nevoie însă [...]

o „CONDAMNARE” „LÂNGĂ RAI”

”CONDAMNARE” , chiar dacă nu apare explicit în poem, aceasta e ideea subînțeleasă. La o aruncătură de privire, mai că am putea fragmenta poezia în trei idei. Prima e legată de o progresivitate a decăderii, una exprimată prin lait-motivul „De cînd...”. Se începe cu o tacla  („am stat de vorbă în grădină” cu „josnica jivină”), [...]

IUDA- dincolo de banalitatea unei urări (3)

  De ce-i uneori așa de greu de definit dragostea? Deoarece e parte a Dumnezeirii? Ce-i mai și cu dragostea asta, dacă Adevărul, Lumina Lumii, Apa Vieții, Înțelepciunea știm Cine sunt? Odată „iubiți de Dumnezeu”, nu-i suficient? De ce mai trebuie înmulțită dragostea? Adică Dumnezu să se înmulțească pe Sine în credincioși? Cine-o are și [...]