Iuda și lupta împotriva negustorilor de har

„Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, ...oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrînare harul Dumnezeului nostru..” După ce Iuda ne-a explicat rațiunea deturnării lui de la planul ințial (o scrisoare cu valențe teologice soterologice evidente- „mîntuirea de obște”) spre unul conjunctural, de maximă urgență (furișarea unor indivizi certați cu evlavia față de Dumnezeu, situație ce [...]