„PENTRU CE ?” cu și tot despre Iov?

De ce zăbovește atît de mult poetul în a se adăpa din Iov? Ce magnetism inspirațional, muzic, ascunde acest ilustru în ale cunoașterii de Dumnezeu prin suferință, încît versificatorul nu-i poate rezista? „PENTRU CE?” e una din explicații... Pînă să-i răspundă lui Iov Făcătorul la această generică interogație, Daniel-poetul ne atrage în prima jumătate a [...]