O pre „TRECERE”

Inspirat de și din natura ambientală, poetul ne invită la o pre „TRECERE”. Una înaintea celei finale, a celei mari. O „TRECERE” de pe un mal existențial unde „piere apa (suflării) din lacuri mari”; unde „stânca-i roasă din locul ei” (evident, e vorba de erodarea tăriei); unde „pleacă păsări (ale speranței) din locul lor”; unde [...]