O „ELEGIE” pe final

La finele anului ce mai că s-a scurs prin clepsidra senzațiilor noastre, iată că s-a nimerit să dăm de o „ELEGIE” din largul ciclu („POEMELE EDENULUI”) a lui Daniel Chiu. Trecîndu-ne prin condiția („genetică”) spirituală „născut cu plîns și dor”, apoi prin cea prezentă în care „Amăgiri tot cumpărăm” și „trăim ca schizofreni” (severă dar [...]

Crăciunul și lentila

Dacă unele realități, fenomene, persoane, evenimente pot fi percepute chiar din faza lor embrionară, cum ar fi să privim Crăciunul prin lentila lui Isaia 53, mai exact prin prisma primelor două versete? Ce credință?!? În ce vestire ?!? Cine a crezut-o și o mai crede în epoca supraraționamentului rafinat și a fulgerătoarei (și pe alocuri [...]

Majestuos și Suveran (și) în grajd!

Evitarea deliberată de-a alege „ieslea” în favoarea grajdului, are o rațiune: amplificarea contrastului! Cu cît contratul e mai izbitor, cu atît forța lui reliefează. Nu că în cazul Domnului Isus ar fi nevoie de o astfel de augumentare a majestății și suveranității Sale, dar nașterea Lui în dubla insalubritate (cea morală respectiv concret-fizică) nu face [...]

„It’s The Most Wonderful Time Of The Year”- Oare ?!?

Multe șlagăre creștine sau mai puțin, și din nefericire și unele evanghelice, au o teologie șubredă, dacă nu cumva deloc. Cel mai grav e că unele sunt profund antiteologice. Unul „pe creastă” de cîteva decenii e și "It's The  Wonderful Time Of The Year". Link-ul e aici:https://www.youtube.com/ watch?v=r2hHeU2ejBM Refuzăm să credem că în '63 cînd a [...]

Prezențe și orientări de Crăciun

Cronologia evenimentelor pre, intra și perinatale poate fi segmentată în trei mari blocuri. Primul include faza preparatorie a scenei. Debutul ei prin apariția antemergătorului Ioan Botezătorul (prezența arhanghelului Gabriel, cîntările lui Zaharia și a Mariei), preludiul filozofic al Evangheliei lui Ioan (1:1-18), prezentarea genealogiei cristice din cele două perspective (umană și divină) de către cei [...]

Întrebări ne(a)stîmpărate de Advent

Dacă Isus Christos, fie ca Înger al Domnului, fie ca „fiu de dumnezei” și-a făcut apariția înaintea întrupării efective cu trup omenesc (aici fiind vorba de teofanii), ce s-o fi gîndit El referitor la ce va să vină la Bethleem? Să fii fost teofaniile momentele pregătitoare, cele de „acomodare” cu ce urma să se întîmple [...]

Filozofia „DEȘERTĂCIUNII” prin lentila pastoral-istorică

Dacă filozofia, așa cum o categorisește Ravi Zacharias, se distribuie pe trei paliere (cel academic, cel literar-artistic și cel de „tavernă”), iată cel ce nu a reușit (din motive independente de voința sa) să-și finalizeze stagiul academic în ale istoriei și filozofiei pe băncile renumitei Alma Mater Napocensis acum aproape patru decenii, ne introduce prin [...]