Binomul și aprofundarea Scripturii

S-a întîmplat ca pentru o foarte îndelungată perioadă de timp, de la amvoanele evanghelicilor să se predice săltăreț. Scuzați jargonul! Adică duminica dimineața să auzim vorbindu-se din Genesa, iar în aceeași zi, mai spre seară, din Apocalips. Extremele sunt deliberat alese pentru a sublinia discontinuitatea mesajelor, sau dacă vreți, lipsa de viziune în predicarea  Cuvîntului. [...]

Reclame