De șapte ori cade cel neprihănit… (partea I)

Continuîndu-ne periplul prin cartea autobiografică a lui Nicolae Rădoi, una intitulată sugestiv „O cetate de necucerit”, să purcedem la capitolul al cărui titlu e și a actualei postări. În prima jumătate a capitolului „De șapte ori cade cel neprihănit” fratele Lae ne poartă surprinzător de rapid dintr-o stare extremă într-alta. Și o face eficient, cu [...]

Anunțuri

Interesant, nu?!?

Clujul, atît ca oraș privit prin lentila baptistă, dar și ca și Comunitate a Bisericilor Bapiste, a dat în ultimii peste 70 de ani prelați-informatori gîrlă și de renume. Ioan Dan sen., Bunaciu Ioan (ca fost păstor la Mănăștur), Hușanu Mihai, Talpoș Vasile, Bărbătei Paul, Rusu Ioan sunt doar cîțiva. Asta ca să nu se [...]

Păzea la trio

Un trio ce cîntă la unison partitura reabilitării colaboratorilor/informatorilor baptiști români, se aude din ce în ce mai strident și înfiorător de fals față de adevărul istoric. Dirijorul îl știm. Partitura e cunoscută și e scrisă la comandă. Cine sunt soliștii? Nimic mai simplu: doi de Marius respectiv papagalul singuratic.

Firesc versus prunc

Din perspectiva spirituală a Bibliei se pot profila patru ipostaze ale unei persoane: necreștinul, creștinul firesc/lumesc, creștinul imatur/prunc respectiv creștinul matur. Există vre-o deosebire de substanță între creștinul firesc și cel nematurizat? Și dacă răspunsul este afirmativ, în ce constă ea? Se poate ca transformarea primului în cel de-al doilea (și și invers) să se [...]

Pentru cei plictisiți sau care trec prin eclipse

Să urmărim cu atenție mărturia unei verigi atipice dintr-un lanț evanghelistic cutremurător de relevant. De la Randy la David, de la David la Nabeel, de la Nabeel la mii... Remarcabil finalul videoclipului de mai jos. Ieșirea din subteranul vieții (de ateist) la lumina Zilei (întîlnirii cu Mîntuitorul), și odihna (mîntuirii) e copleșitor de contagioasă. M-am întrebat [...]