Anexa 8- O (dez)orintare pentru (dez)orientați

Deliberat și creativ am modificat titlul original al Anexei 8, tocmai pentru a da posibilittea fiecăruia să înțeleagă ce vrea din trădarea Cauzei  de către cozile de topor ale Securității. Demn de remarcată e inspirația lui Ioan Tîrziu, un recent apropiat al blogger-ului Barthimeu, în formularea subtitlului „Orientare pentru dezorientați”. Din motive technice nu putem [...]

De la „Dragul meu turnător” la „Cei doi. Un bilanț și ce s-ar cuveni să urmeze”- cu Gabriel Liiceanu

Nu sunt un fan exhaustiv (dacă mă pot exprima astfel) al unuia din trioul intelectual elitist (certamente e subiectivă percepția) aflat pe creasta admirație opiniei publice românești cu ceva pretenții metafizice. Aici vorbim de Gabriel Liiceanu ca parte a trioului Pleșu-Liiceanu-Patapievici. Cu toate acestea nu îmi pot reține admirația față de claritatea, profunzimea și finețea [...]

Începutul sfîrșitului?!?

Odată cu victoria zdrobitoare a lui Iohanis contra lui Dăncilă, să se fi declanșat disoluția partidului-cocteil (neocomunist, baronist, oportunist, neobolșevic)? Căci asta e, după părerea mea, actualul PSD, fostul PSDR, fostul FDSN, fostul FSN... Pe lîngă aroganță, incompetență, pseudo-socialism, nepotism și multe alte ingrediente paralele cu adevărata democrație, iată că asistăm la începutul meciului „cu [...]

O tripletă în două ocazii

Marele Pavel, inspirat direct de Domnul Isus, avea o vorbă (parafrazată): „Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu/de două ori același lucru...” Nu știm dacă Lenin (cu a lui celebru „Învățați, învățați, învățați!”) s-a inspirat din acest aforism paulin sau din cel latin, cel conform căruia „Repetiția e mama învățăturii”. Cert e că Domnul [...]

„Cine s-a atins de Mine?”- o întrebare-sabie cu trei tăișuri

Contextul- lucrarea publică (mai exact, implicarea în social) a lui Christos Domnul. Pretextul- provocarea (de-a interveni) adresată de Iair lui Isus pe marginea fazei terminale în care a ajuns fiica lui adolescentă. Scenariul & Decorul- Vindecătorul Isus îmbulzit de mulțime în drum spre reședința lui Iair. Intermezzo- cu un factor „perturbant”: intervenția tiptilă, neanunțată dar [...]

Despre o repulsie arhetipală

În ce măsură respingerea/repulsia manifestată de frații lui Iosif (aici incluzînd-o și pe cea a tatălui lui, a lui Iacov- fie ea și una voalată) se aseamănă cu repulsia născută din necredință și invidie a familiei lui Isus față de Fiul Omului? Să fie oare Iosif prin aceasta, pe lîngă multe altele, un arhetip christologic?

Anexa 7-Martori, mărturii și altele…

Din marele ciclu intitulat „ANEXE”, a impresionantei autobiografii a fratelui Nicolae Rădoi, cea care poartă titlul sugestiv „O Cetate de necucerit”, iată-ne ajunși la „sfînta” cifră  7 a ANEXELOR! Pentru cei care au aplecarea spre adevăr și actualizarea lui dintr-o perspectivă retro, cred că lectura atentă a acestui capitol din cartea oierului de Caransebeș va [...]