ANEXA 11- o frîntură din simbioza SLOMR-ALRC

Dintru început, pentru generația milenială se impun cîteva clarificări legate de acronimele din titlu. SLOMR vine de la  Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România, sindicat anticomunist înființat de ing. Ionel Cană în a doua jumătate a deceniului șapte din trecutul secol și mileniu. Pentru detalii suplimentare se poate „gugălii”. ALRC se trage de la [...]

(In)Cultura urlatului

Numărați și Dvs cîte urlături pe cap(ul Serenei W.) și pe set din partea celei care trebuia să fie un exemplu de temperare a instinctelor primare. „De Urlați”- de pe Youtube

Despre „întîmplare-latrie” sau „șansă-latrie”

Într-o lume linguistică în care apar tot feluri de cuvinte noi, de ce n-ar fi îngăduit încă un patent literar ca cel din titlu?!? 🙂 Etimologia cuvîntului idolatrie trebuie căutată în vremurile ancestrale. Originea „originilor” este în greaca arhaică. Idolatria vine de la eidolatria, cuvînt a cărui prefix (eidolon) înseamnă imagine, chip respectiv a cărui [...]

Despre o întreită noblețe

Nu am putut rezista tentației de-a nu scruta originea, echivalentele diferitelor familii linguistice și sinonimiile cuvîntului nobil. Etimologic privind, nobil se trage de la latinescul nobilis. Chiar dacă la începuturile civilizației europene cultura  elenă a dominat prin cultură, iar romanii au făcut-o în plan militar, politic și juridic, cei din urmă nu au fost prea [...]