ANEXA 24 (Partea I)-Sula, pătura și trîmbița

Se spune că nu e bine (niciodată) să începi cu scuze…

Și totuși, fie-mi permis să încalc această cutumă, avînd în vedere multiplele îndatoriri pe care le-am avut în ultima vreme.

Datorită extensiei destul de largi a prezentei ANEXE 24, am fost nevoit să o fracturez în două jumătăți.

Pentru a contextualiza actuala postare cu precedenta (din ciclul Un Rădoi neînfricat), trebuie menționat că de la abordarea apreciativă la adresa lui Rădoi Nicolae făcută de Ion Madina, în fața noastră se află un Belciu Busuioc la polul opus.

Fratele Rădoi își începe ANEXA cu un telefon (unul din multiplele apeluri ) primit, de la celălalt capăt al Pămîntului (aici fiind vorba de Australia) de la unul care se simte „cu musca pe căciulă”- alias predicatorul Belciu Busuioc.

Și noi care credeam că doar ciobanii poartă căciulă… 🙂

Belciu Busuioc nu se rezumă doar la telefon, ci apelează și la scris. Asta ca să ne ajute să avem „negru pe alb” dialogul purtat cu fratele Lae, ciobanul brav de Caransebeș.

Belciu Busuioc începe cu sfaturi, ca un pedagog de viță nouă…

Belciu Busuioc confundă vorbirea de rău cu diagnosticarea realității. Drept suport teologic, predicatorul de la antipozi îl citează de două ori pe fratele mai mic al Domnului Isus (recte pe Iacov) respectiv pe ex -vameșul Matei (din Predica de pe Munte).

Belciu Busuioc îl atenționează pe Rădoi Nicolae de existența unei „granițe” foarte subțiri între „mînia sfîntă și mînia păcătoasă”. Ce nu ne spune Busuioc Belciu (și de aici înainte B.B.) cine, cînd, cum și de ce ar putea viola o astfel de delimitare fragilă.

B.B., ca să completeze cocktailul citatelor biblice pe tema iubirii inamicilor, face trimitere la relația ciobanului David cu regele Saul.

B.B. mai scoate o „perlă” hermeneutică pe cazul mîniosului Moise. O astfel de interpretare a-la B.B. mai că e demnă de Guinness Book! „Când Moise s-a mâniat pe popor că vorbeau de rău pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a pedepsit şi a pierdut Canaanul.” Oare chiar așa să fie?!?

B.B. se dă prieten cu Nicolae Rădoi pe care nu-l vrea pierdut pentru eternitate. Pentru ce (imaginară) culpă (de care noi nu suntem conștienți) era „să-și piardă eternitatea” fratele Rădoi? Pentru darea în vileag a adevărului dureros de crunt?!?

B.B. e creativ în menționarea unei triplete de uneltiri ale Diavolului: sula, pătura și trîmbița. E cumva o aluzie că ciobanul de Caransebeș s-ar fi pus în slujba Răului?!? Să fim serioși!

Încheierea primei depeșe ni-l aduce în scenă pe un B.B. extrem de înduioșător-amenițător. „Frate Nicolae te rog fierbinte înaintea Lui Dumnezeu să te opreşti de la lucrurile care te-ar face să-ţi pierzi cununa şi răsplata.Tactica e cunoscută…

După care urmează replica fratelui Nicolae Rădoi…

Merită urmărită „cu mare băgare dă seamă” (sintagmă arhicunoscută a-la Marcu Nechifor) replica impregnată de curaj, acuratețe și clar-viziune a fratelui Lae. Hermeneutica replicii lui o las pe seama cititorului.

Lectură utilă vă dorim!

ANEXA 24

UN DIALOG CU PASTORUL BELCIU BUSUIOC (I)

În timp ce pregătesc textul unei cărți de memorii am început să fiu bombardat cu telefoane de unii ce se simt cu musca pe căciulă. Tare ar vrea ca acțiunile lor să nu fie date la iveală și nici puse în pagină. Mai ieri păstorul Belciu Busuioc a pledat cu mine să nu cumva să public numele unora care s-au făcut vinovați de colaborare cu Securitatea, și aceasta pe motiv că „noi trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri!” Chiar

-pag. 464-

așa! Dar mai bine să vă las pe voi să îi citiți scrisoarea:

Frate Nicolae ,

Cred că nu a fost o întâmplare că noi doi am vorbit în această ultimă săptămână. Dumnezeu care vrea cu orice preţ să ne scape sufletul de la iad a aranjat aceste discuţii. Acum când dumneata te pregăteşti să scrii o carte Dumnezeu vrea să-ţi vorbească înainte de a scrie ca ceea ce scrii să fie spre Slava Domnului.

Tot ce facem noi cu fapta, cu vorba şi cu scrisul trebuie să-l proslăvească pe Dumnezeu. Din câte înţeleg eu Cuvântul Lui Dumnezeu ştiu ca nu-i bine ca noi să vorbim de rău pe oameni. (Iacov 4:11) Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate, sau judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător.

Aici este vorba de Legea iubirii care este Legea împărăţiei Lui Dumnezeu.

(Iacov 2:8) Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi.

Nouă nu ne place să ne vorbim de rău pe noi înşine şi nici pe copii noştrii chiar dacă sunt răi şi fac ce nu ne place şi nu ne place când alţii ne vorbesc de rău familia.

Tot aşa nici Lui Dumnezeu nu-i place să ne vorbim de rău fraţii şi nici pe duşmanii noştrii. (Mat 5:44) Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, 45) ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

Copii Lui Dumnezeu au caracterul Lui

Uneori noi ne dăm să vorbim de rău pe unii fraţi pe motiv că ei fac rău sau au făcut în trecut rău lucrării Lui Dumnezeu. Trebuie să ştim că între graniţa mâniei sfinte şi mânia păcătoasă este o linie foarte subţire care o trecem foarte uşor şi atunci suntem pedepsiţi de Domnul.

Saul făcea mult rău lui David dar David se temea de Dumnezeu să facă vreun rău lui Saul pentru că era unsul Domnului (deşi era lepădat)

Când Moise s-a mâniat pe popor că vorbeau de rău pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a pedepsit şi a pierdut Canaanul.

Ps 106:32-33 „Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba; şi Moise a fost pedepsit din pricina lor. Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui, şi Moise a vorbit în chip uşuratic cu buzele.” “Mâniaţi-vă dar nu păcătuiţi să nu apună soarele peste mânia voastră“ a spus Pavel, şi

– pag.465 –

aceasta însemnează că noi trebuie să ne întristăm când cineva face rău în Lucrarea Lui Dumnezeu dar nu ne dă Domnul voie ca noi să-i facem rău cu fapta sau cu vorba.

Eu simt ca o datorie să vă aduc aminte ce zice Cuvântul Lui Dumnezeu ca să fiu curat de sângele dumneavoastră. Un prieten adevărat nu lasă pe prietenul lui să greşească şi să-şi piardă mântuirea.

Dumneata mi-ai făcut mult bine mie şi familiei mele şi este de datoria mea să te ajut să nu greşeşti. Dealtfel sunt şi păstorul sufletului dumneavoastră şi sunt dator să vă ajut. (Ezechiel 33:8-9) „Când zic celui rău: „Răule, vei muri negreşit!” şi tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul.”

Acesta-i motivul pentru care vă scriu aceste rânduri, vreau să fiu curat de sângele dumnevoastră înaintea Lui Dumnezeu. Poate o să mă aleg cu ocară sau mânie dar tot atât de bine se poate să mă ascultaţi şi să vă mântuiţi sufletul şi aceasta este o rezolvare veşnică de care ne vom bucura amândoi.

De aceea vă rog cu toată dragostea să vă opriţi din denigrări cu numele care nu fac bine lucrării lui Dumnezeu.

Calea Evangheliei de a-i ajuta pe oameni ne-a arătat-o Domnul Isus şi este aceasta:

Să mergem la ei şi să le spunem ce au greşit, dacă nu ne ascultă, să mai luăm unul sau doi fraţi, dacă nu ascultă nici atunci, să-l spunem Bisericii, iar dacă nu ascultă nici de Biserică să fie socotit ca un păgân sau un vameş.

Dacă dumneavostră aţi urmat această cale atunci liniştiţi-vă şi lăsaţi-L pe Dumnezeu să lucreze ca să nu vă pomeniţi că vrând să faceţi ce este bine face-ţi slujba celui rău.

Vă rog să vă uitaţi la oamenii pe care îi recunoaşteţi ca oameni ai Lui Dumnezeu şi să vedeţi exemplul lor. Iată câteva Exemple:

Fratele Liviu Olah, om al Lui Dumnezeu care a suferit din cauza fratelui Ţon mai mult ca alţii, aţi văzut că nu l-a vorbit de rău niciodată ! De ce???

Fratele Petrică Cocârţeu care a suferit şi închisoare, nu vrea să vorbească de rău? Wurmbrand care a suferit mai mult ca toţi din partea fraţilor în

– pag. 466 –

timpul regimului comunist. A condamnat Comunismul până în măduva oaselor, dar nu a vorbit de rău pe fraţii care i-au făcut mult rău.

Nu a vorbit de rău pe fraţi cu numele în nici o carte a sa şi nici în predici! De ce?? Dumneata ştii că Diavolul când ispiteşte pe om să facă rău are câteva unelte de care se foloseste: O sulă, o pătură şi o trâmbiţă. Cu sula îl împunge pe om să facă răul. Cu pătura îl acoperă şi îi spune că nu-l vede nimeni şi nu va şti nimeni şi apoi i-a pătura şi sună cu trâmbiţa tot ce a făcut.

Oamenii aceştia despre care dumneata vorbeşti au fost împinşi de diavolul să facă răul. Diavolul le-a spus că nu va ştii nimeni. Iar acum trâmbiţa anunţă răul făcut.

De ce ne punem noi în slujba diavolului să fim trâmbiţa lui când noi trebuie să fim trâmbiţa lui Dumnezeu care trebuie să vestească mântuirea.

Mulţi din oamenii pe care dumneata îi pomeneşti nu se mai pot pocăi că deja au murit şi atunci pe cine ajută că vorbeşti despre ei. Aceasta este absolut lucrarea celui rău. Alţii încă mai vestesc Evanghelia şi Pavel scrie: Filipeni 1:15-18 „ Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă; dar alţii din bunăvoinţă. Aceştia din urmă lucrează din dragoste, ca unii cari ştiu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei; cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele. Ce ne pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura.”

Urmaşii noştrii trebuie să ştie ce lucrări minunate a făcut

Când am venit în Australia am avut o discuţie într-o familie şi fratele m-a întrebat ce ştiu despre fratele X. Atunci eu i-am povestit de suferinţele care le-am avut din cauza lui.

După aceia eu am costatat că ei se hrăneau şi au învăţat multe lucruri bune din predicile fratelui pe care eu l-am vorbit de rău. Atunci mi-am dat seama ce mare rău am făcut față de Lucrarea Domnului. Am venit în faţa Bisericii, mi-am mărturisit greşeala şi am sfătuit pe fraţi să nu mai vorbească de rău pe predicatori că pot face mare rău. Acesta-i motivul pentru care eu n-am dat nume când am scris despre lucruri negative care s-au întâmplat la Caransebeş. Am dat nume numai când am vorbit de lucrurile pozitive care aduc Slavă Lui Dumnezeu.

– pag. 467 –

Dumnezeu prin dumneata şi despre ele trebuie să vorbeşti şi să-l lauzi pe Domnul.

Cum te-a folosit Dumnezeu să duci cu mașina, să ajuţi cu bani şi să găzduieşti oameni mari care au vestit Evanghelia şi multe suflete s-au mântuit şi o să vezi că în cer ai plată alături de Olah Liviu că dumneata l-ai ajutat să facă Lucrarea Lui Dumnezeu. O să împarţi şi cu mine toată răsplata pentru sprijinul care mi l-ai dat în lucrarea de la Caransebeş.

Frate Nicolae te rog fierbinte înaintea Lui Dumnezeu să te opreşti de la lucrurile care te-ar face să-ţi pierzi cununa şi răsplata.

În Apocalipsa 3:11 scrie„Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.”

Domnul să te ajute să înţelegi că sunt prietenul adevarat care îţi vrea binele veşnic. Harul şi Pacea Domnului să te însoţească!

Busuioc Melbourne la 15 Iulie 2016

Mai jos veți citi răsunsul pe care eu l-am dat păstorului Belciu Busuioc

Frate Busuioc,

Nici eu nu cred că am ajuns întâmplător în contact. Cred că aveţi probleme majore în felul în care abordaţi problemele. Se vede că aţi fost şcolat la picioarele lui Bunaciu, un om care şi-a trădat fraţii, l-a trădat pe Domnul, dar a pretins în gura mare că a slujit interesele Bisericii lui Christos! Şi-a dezvoltat felul lui de argumentare pentru a-şi susţine vanitatea, dar lucrul acesta nu a putut înşela decât pe cei naivi sau de aceeaşi categorie ca el.

Tot ce facem cu vorba, cu scrisul, cu fapta trebuie să corespundă adevărului, căci numai aşa îl slăvim pe Dumnezeu. Şi eu ştiu că nu este bine să vorbim de rău pe oameni. Dar a spune omului să se pocăiască şi a-i arăta răul de care trebuie să se pocăiască nu e vorbire de rău. Tu îmi spui mie că sunt rău şi trebuie să renunţ la demascarea păcătoşilor, deci mă judeci, mă condamni, faci tocmai ceea ce îmi spui mie să nu fac. Eu am în faţă relele celor ce au trădat pe fraţi, şi tu îmi spui că nu este bine să îi îndemn la pocăinţă! Mai degrabă vrei să îi las să meargă în iad, decât să le spun să se pocăiască! Ce dragoste ai tu faţă de cei păcătoşi, dacă vrei să opreşti pe cei care le arată faptele ca să se pocăiască?

Textele pe care le invoci nu se aplică la cazul de faţă, deoarece

– pag. 468 –

este vorba de vorbire de rău, adică imputare a unor lucruri ce nu sunt adevărate! Aceea e vorbire de rău! Dacă iubim pe fraţi nu îi vom lăsa să meargă spre pierzare, fără să le spunem adevărul!

După interpretarea ta Domnul Isus i-a vorbit de rău pe farisei şi cărturari când le-a spus: Pui de năpârci, morminte văruite, etc. în Matei 23. Sau nu cunoaşteţi textul? La fel ca şi trădătorii din timpul comunismului care nu cunoşteau decât un text, Romani 13, fiţi supuşi autorităţilor! Nu cunoşteau textul care spune să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni! De ce faceţi selecţie de texte care vă convin? Astfel de argumentare vicioasă nu vă face cinste! Se vede că aţi deprins-o de la cei vânduţi să facă rău, persecutorii fraţilor lor în comunism!

Dar de apostolul Pavel ştiţi ceva? Când a spus: Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău, oare Pavel vorbea de rău pe alţii? După teoria ta aşa este! După Cuvântul lui Dumnezeu nu este vorbire de rău, ci atenţionarea altora să nu cadă victime acelui om nelegiuit! Iosif Ţon a făcut mult rău, şi încă face victime! Nu vă temeţi că veţi da odată socoteală lui Dumnezeu de faptul că aţi contribuit la victimizarea altora pentru că nu aţi expus ereziile lui Iosif Ţon şi faptele lui care îl arată a fi pervers?

Dar apostolul Ioan? Îl avertiza pe Gaius că există unul, Diotref, care ne vorbeşte de rău, care dă pe fraţi afară etc., etc. Şi Ioan a vorbit de rău pe alţii, el ucenicul iubirii? Veniţi-vă în fire şi nu păcătuiţi! Exact ca şi Diotref au făcut Mara, Bunaciu, Bărbătei, Băleanu, Stanca, Găvăgină… Au dat afară pe alţii din Biserica Domnului! I-au ponegrit cu vorbe mincinoase, şi tu ştii lucrul acesta. Biblia îţi cere să îţi ridici glasul în apărarea celor nedreptăţiţi! Tu nu ţi-ai ridicat glasul! Ci ai contribuit la darea afară a unor credincioși! Iar acum scuzi pe răufăcători și încerci să le ascunzi faptele și să oprești pe cei care vor să le aducă la lumină pentru a le da posibilitatea să se pocăiască și pentru a oferi tinerei generații un avertisment cu privire la cei ce au trădat pe frați!

În loc să educați tânăra generație în adevăr și dreptate, suciți căile Domnului! Credeți că veți scăpa de osânda Domnului?

Acum te rog să îmi răspunzi la câteva întrebări:

Alaltăieri ai spus că Țon la Caransebeș a susținut Comitetul ales, dar ulterior l-a denigrat la Uniune. Și că la Caransebeș Țon a spus: doar Biserica alege și numai Biserica îi dă jos!

Ieri ți-am trimis înregistrarea în care la Los Angeles ai susținut că tu ai spus la Caransebeș acele cuvinte și Iosif Țon venise la Caransebeș să deraieze ceea ce se hotărâse. Vezi că te-ai contrazis? Ori nu ții minte,

-pag. 469 –

și atunci nu te califici să vorbești despre ceea ce s-a întâmplat, ori ești răuvoitor, și cauți să scoți basma curată pe Iosif Țon. De ce nu ai abordat problema aceasta după ce ți-am trimis înregistrarea?

Ești chair atât de naiv să crezi că acțiunile Comunității de Timișoara și cele ale Uniunii au fost rezultatul faptului că au fost rău informați? Ne crezi proști? Tu știi foarte bine că cei de la Comunitate și Uniune acționau la cererea Partidului, și nu în urma unor informații greșite! De ce te încarci de păcat susținând o minciună? Cui servește o astfel de minciună? Doar să îi scuze pe trădătorii fraților! Când Bunaciu și acoliții lui ne-au condamnat și vorbit de rău, te-ai ridicat împotriva lor să le spui că merg în iad? Ei ne-au semnat sentința de condamnare, și tu îi scuzi! Ce vrei de fapt? Ei ne-au judecat pe noi și ne-au condamnat pe baza unor minciuni! Și tu ne spui nouă să nu îi judecăm! Nu noi îi judecăm, ci faptele lor îi judecă în fața mulțimii!

Ce poți spune despre Pavel Nicolescu, Aurel Popescu, Liviu Olah (care a spus clar că Iosif Țon l-a împins să nu asculte de voia Domnului la botezul intenționat la Criș) și alții care au expus trădările unor frați? Au fost și aceștia greșiți? Să nu cumva să aveți curajul să aruncați cu noroi pe acești frați!

Există o singură explicație pentru poziția ce ai luat-o. Îi scuzi pe trădători, pentru că și tu ai la activ păcatul acesta de care nu te-ai pocăit. În loc să aperi adevărul, încerci să ascunzi de generația nouă păcatul trădării fraților.

Nădăjduiam că măcar în ceasul din urmă vă veniți în fire, dar se vede că nu aveți deloc de gând să fiți onești, toți cei ce ați făcut servicii Securității ca să vă plimbați prin Apus. Așa a fost și Dugulescu, care în loc să se pocăiască de trădările lui, a făcut infarct când i s-au scos faptele la iveală. Tu ai fost vicepreședinte alături de Mara și alți trădători. Nimeni nu ajunge acolo fără să facă compromisuri! Când vrei să le mărturisești? După moarte? E prea târziu! Vei suferi mânia Domnului!

Când Ceaușescu arunca în temniță pe unii credincioși tu te plimbai prin alte țări și duceai vestea drepturilor religioase ale credincioșilor din România. La întoarcere vorbeai de rău țările Apusului. Nu te temi de Dumnezeu? Credeți că dacă ați învățat ceva versete din Biblie pe care le invocați în afara contextului lor, puteți să vă scuzați și înaintea lui Dumnezeu?

Nu e târziu să vii sincer înaintea Domnului și să îți pui viața în rânduială. Toți trădătorii ați dori să nu apară cartea mea. Vă temeți de adevăr! Vă DERANJEAZĂ adevărul și credeți că puteți să manipulați

– pag. 470 –

lucrurile! Dar totul iese la lumină! Ceea ce ați făcut la întuneric va fi proclamat de pe acoperișurile caselor!

Dacă crezi că poziția ta este demnă de a fi apărată, hai să ieșim pe blog cu un dialog. O să ieși cam șifonat. Domnul să aibă milă de tine!, că vrei să tăinuiești adevărul!

Fratele Lae, care îți vrea binele, că ai fost prietenul meu, și îți dă aceste medicamente ca să nu îți pierzi sufletul!

PS La care mai adaug următoarele:

În cei patru ani cât ai fost vicepreședinte al Uniunii Baptiste din România alături de Cornel Mara, Paul Bărbătei și Ioan Bunaciu, ai mers la ei să îi îndemni să își mântuiească sufletele mărturisind păcatul trădării față de noi, cei de la Caransebeș? Că ei au iscălit sentința noastră cu mâna lor!

Eu ți-am spus ceea ce ai făcut bine, la timpul cât ai fost seminarist și ai avut principii sănătoase. Dă-mi voie și acum, când văd că ai părăsit principiile și încerci să acoperi murdăriile celor de la conducerea Uniunii Baptiste din perioada comunistă, să îți spun că nu faci bine. Istoria vă va condamna pe toți cei ce suciți adevărul.

Dacă ai colaborat cu asemenea indivizi rău famați, vezi să nu fie adevărat proverbul: Spune-mi cu cine te însoțești ca să îți spun cine ești.

Mai ieri voiai să susții că Iosif Țon ne-a sprijinit inițial cu ședința Comitetului de la Caransebeș cu cuvintele: „Biserica i-a ales și numai Biserica îi poate da jos!” Aceasta cu privire la hotărârea Comunității de Timișoara de a ne destitui. Eu am susținut că acelea au fost cuvintele tale, nu ale lui Iosif Țon. M-ai contrazis. Fragmentul de înregistrare pe care ți l-am trimis arată că nu Iosif Țon a făcut acele afirmații, ci tu le-ai făcut. În realitate Iosif Țon a cerut să ne supunem deciziei celor de la Timișoara și ne-a cerut să anulăm decizia Adunării Generale pe motiv că nu am făcut-o în urma unui post cu rugăciune timp de trei săptămâni. Dacă dorești înregistrarea integral ți-o putem trimite, dar nu vei avea câștig de cauză.

https://www.youtube.com/watch?v=N-Qg1rtQmp4&feature=em-share_ video_user https://www.youtube.com/watch?v=NTL8NTE1a04

După ce ți-am trimis fragmentul nu ai mai abordat subiectul, deşi ar fi trebuit să recunoști că l-ai apărat pe Iosif Țon în ciuda adevărului

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.