ANEXA 25-Cîteva (de fapt unul) comentarii și cîteva (de fapt două) replici…

Din multiplele și adesea contradictorii și/sau controversate comentarii la adresa ciobanului Lae, alias Nicolae Rădoi, ANEXA 25 (de fapt ultima din cartea autobiografică „O Cetate de Necucerit”de N. Rădoi) cuprinde doar un singur comentariu (explicit). E cel al VINDECĂTORULUI, alias Dr Răsvan Cristian Stoica, al cărui blog se va (re)deschide ÎN CURĂND, după cum ne promite blogger-ul. Concret cum se va traduce acest ÎN CURĂND, îl lăsăm pe domn doctor să ne lămurească! 🙂

Pe lîngă redarea poziției lui Răzvan, anexa mai conține două replici , căci cea adresată fratelui Emanuel nu o putem considera ca atare.

Să începem deci cu VINDECĂTORU…

Caracterizarea făcută la adresa Fr. Rădoi îmbracă epitete mai multe decît sugestive: „martor incomod”, „o gură spartă în pustie”… Răzvan îi mai atribuie lui Rădoi și valențe „electrolizanate” (sic!), ceea ce ne duce cu gîndul la fenomenul fizico-chimic de „separare totală a minciunii de adevăr”.Experiențele fratelui Nicolae „în subterană” (ca să citez dintr-un mare clasic-martir) redate tiparului, se constituie în multe „comori”. VINDECĂTORU continuă radiografierea la adresa „pacientului” cu :„neschimbat, smerit, harnic și prosper în har”. „.. prosper în har”-asta da prosperitate! Mai apoi creștinul de/din Cristian ne invită la masa de bucate virtuale a oierului de Caransebeș. Mai exact ne trimite la blogul fratelui Nicolae Rădoi.

M-am tot întrebat care a fost resortul acestei polarizări în jurul uni om simplu, precum Nicolae Rădoi, că și VINDECĂTORU, și Daniel Chiu, și mulți alții nu i-au putut rezista? Simplu: ADEVĂRUL!

În ANEXĂ urmează două replici…

Prima e adresată (indefinit) celor care „chestionau evidențele ce-l incriminau pe Iosif Țon”, sau altfel spus celor care se îndoiau de complicitățile lui Iosif Țon cu Securitatea. Replica se postează pe patru puncte, asemenea celor cardinale.

Punctul 1. Relația apropiată dintre titanul credinței Liviu Olah și neînduplecatul Nicolae Rădoi e sursa unor destăinuiri pe marginea sforăriilor trase de Iosif Țon în relația cu persecutatul, ostracizatul dar plin de Duh, Liviu Olah.

Punctul2. Prin omisiune, autorul broșurelelor „Cine își va pierde viața” respectiv „Manifestul creștin” nu consideră necesar să le ia apărarea , să-și deschidă gura, să nu tacă față de cei care au suferit pentru ADEVĂR. Asta după ce într-una din cărțuliile de mai sus încheia cu un citat din Proverbe 31:8-9.

Punctul 3.Cazul Trăian Bogdan (o altă victimă a Securității, pe lîngă Cruceru de la Iași și mulți alții) îl incriminează prin silenzio stampa pe același Iosif Țon. I.Ț. a fost declanșatorul la revoltă împotriva comunismului ateu. Trăian Bogda a fost „carnea de tun”. Sinistru, d-le Iosif Țon!

Punctul 4. E pe marginea scrisorii din Noiembrie 1978 a aceluiași Iosif Țon, o scrisoare „spălătoare” de rușine de pe (cică!) obrazul nației.Ca și cum cei care au luptat pe baricade ar fi fost „rușinea nației”.

Nicolae Rădoi mai trece în revistă poziția (nelipsitului) Iosif Țon în legătură cu vizita Regelui Mihai de România la Biserica Baptistă Română din Los Angeles respectiv poziția lui Daniel Brînzei față de scrisoarea lui Iosif Țon pe marginea cazului Caransebeș 1978. Daniel Brînzei le cam scaldă ,asemena lui Doru Radu, atunci cînd încearcă să împace ambele tabere de dragul… dragului. Dar sacrificînd adevărul obiectiv cu un preț mult prea mare. Mai-la-vale N. Rădoi se întreabă , mai mult decît retoric: „Cui folosesc astfel de luări de poziţii de mijloc în care victimele sunt apăsate şi victimizatorii pot să scape basma curată?”. Frate Rădoi, vă răspunde Barthimeu: categoric, folosesc Securității pe rit nou.

Să trecem acum în revistă replica lui Rădoi Nicolae la adresa „alambicatului” Doru Radu.

Nicolae Rădoi îi face un rechizitoriu „la sînge”, unul precis, direct, inechivoc lui Doru Radu pentru partizanatul mascat la adresa lui Iosif Țon respectiv pe marginea morții de martir a lui Trăian Bogdan. Rădoi Nicolae are multe și incomode „DE CE?”-uri la adresa lui Doru Radu. Sunt „DE CE?”-uri pertinente, logice, decodificatoare. Încercarea de oprire a expedierii la Radio Europa Liberă a scrisorii pe cazul Bogdan Trăian de către Iosif Țon, această încercare deci, e ca o piatră mare și grea atîrnată de gîtul lui I.Ț., cel pe care Doru Radu caută să-l scoată basma curată.

ANEXA 25 se încheie cu mulțumiri adresa fratelui Emanuel (?!?)…

Lectură atentă și utilă vă dorim!

ANEXA 25 – CÂTEVA COMENTARII

„by rasvan cristian mai 20, 2011
Nicolae Rădoi are un blog al său.
Intervenţiile sale au punctat momente dinamice din trangresiunea lui Iosif Ţon din starea solidă în cea lichidă. Nicolae Rădoi a fost şi este un
martor incomod, o gură spartă în pustie.


El a încercat să ducă electroliza produsului mediatic până la separarea totală a minciunii de adevăr. După părerea mea, nu a reuşit să convingă decât pe cei ce erau deja „ştiuţi” în branşă, cunoscători de aproape a fenomenului evanghelic românesc din ultimii cincizeci de ani. Inerţia sărutului icoanei celei vechi i-a năclăit pe mulţi. Îl pot numi pe Nicolae Rădoi un produs al Caransebeşului deceniului şapte din secolultrecut?

Deşi el nu se poate desprinde de acei ani, revenind obsedant la întâmplările ce au marcat arestarea sa pentru credinţa creştină, nesupusă conducerii baptiste ticăloşite din anii comunismului, experienţa sa cu Dumnezeu nu se poate reduce numai la atât. Avem multe comori de regăsit în scrisul său.


Blogul pe care l-a început este o mărturie cu mult mai complexă,
aceea a unui om care a trăit în două lumi şi două timpuri, în două ţări şi
două continente, regăsindu-se însă neschimbat, smerit, harnic şi prosper în har, ca un adevărat rob al lui Cristos ce a fost şi este în prezent.

-pag.486-

Fiindu-i cândva o gazdă temporară, mă simt la fel de onorat să vă invit să-l vizităm la casa sa şi să servim la masa-i cu bucate virtuale, spirituale.
https://rasvancristian.wordpress.com/2011/05/20/bogata-masa-a-smeritului-blogul-lui-nicolae-radoi/

Nicolae Rădoi răspunde celor ce chestionau evidențele ce incriminau pe Iosif Țon:
La multele intrebari ridicate pot adauga următoarele:

1. Fratele Olah mi-a fost prieten bun, şi de la el ştiu că Iosif Ţon a tot insistat de el să plece de la Oradea întrucât Biserica de acolo nu îl
putea plăti „legal”. Iosif Ţon i-a sugerat să plece în America spunându-i că şi el şi alţii vor veni în America după aceea. Am fost prezent şi la plecarea fratelui Olah din ţară la aeroport. Ceea ce am afirmat o ştiu din gura fratelui Olah. Oare Doru Radu va accepta o astfel de mărturie? Cei ce mai au dubii pot să citească Scrisoare lui Filip Dincă din 04 noiembrie 1980 trimisă în America fraţilor Popescu, Nicolescu şi Olah.

2. Iosif Ţon nu a semnat o reclamaţie la Miliţie împotriva noastră cum au făcut cei din conducerea Cultului, dar este unul din autorii morali ai condamnarii noastre, deoarece el putea să ne apere şi autorităţile comuniste ar fi ezitat să ne condamne. În schimb el ne-a atacat, ceea ce a permis autorităţilor comuniste să acţioneze împotriva noastră sub protecţia condamnării semnate de Iosif Ţon în scrisoarea lui. Iată de ce îl consider vinovat de condamnarea noastră.

3. De ce îl consider vinovat pe Iosif Ţon de sângele lui Traian Bogdan? Întâi să reamintesc faptul că unghiile de la picioare ale lui
Traian Bogdan erau smulse şi în spate avea o gaură mare. Apoi, unii au spus că şi ochii îi erau scoşi. Toate acestea arată că Traian Bogdan nu s-a sinucis, ci a fost torturat sălbatec. Măcar atâta informaţie cât avem ar trebui să ne zguduie şi să nu mai răspândim minciunile Securităţii că Traian Bogdan s-a sinucis. Îl consider vinovat pe Iosif Ţon de moartea lui Traian Bogdan pentru următorul motiv: Iosif Ţon a antrenat o parte a fraţilor în acţiuni de protest împotriva abuzurilor Guvernului. Când aceşti fraţi au ajuns în gura leului, era datoria lui să îi apere, şi nu să se retragă lăsând leul să îi sfâşie. David a cerut ca Urie să fie pus într-un loc greu al luptei şi apoi a cerut ostaşilor săi să se retragă lăsându-l pe Urie
să cadă în luptă. A fost David vinovat de moartea lui Urie, deşi moartea l-a surpins pe acela la sute de kilometri de Ierusalim, unde se afla David? Da, David a fost vinovat! La fel, Iosif Ţon l-a împins pe Traian Bogdan
-pag.487-
în lupta pentru apărarea fraţilor săi în faţa autorităţilor comuniste. Traian Bogdan a păşit cu curaj în această luptă ştiind că are prijinul lui Iosif Ţon şi a altor viteji. Iosif Ţon s-a retras şi l-a lăsat să fie ucis de comunişti. Iată de ce Iosif Ţon este vinovat de crima înfăptuită de comunişti în cazul lui Traian Bogdan. De ce s-a opus transmiterii către Europa Liberă a informaţiilor ce dovedeau că Traian Bogdan a fost torturat?

4. În scrisoarea lui din noiembrie 1978 el spune că s-a simţit dator
să scrie acea scrisoare pentru „a spăla ruşinea ţării”. Cu alte cuvinte noi,cei ce am luptat şi ne-am jertfit în lupta pentru credinţă eram „ruşinea ţării”. Ce bine ar fi fost dacă Iosif Ţon ar fi apărat pe fraţii săi pe care i-a împins în luptă, inclusiv pe fratele Traian Bogdan. Ce bine ar fi dacă Iosif Ţon şi-ar mărturisi păcatele ca în sfârşit să spele ruşinea care se ţine de el de atâţia ani. Atunci n-am avea nici o reţinere să îl numim frate!


În privinţa acţiunii lui Iosif Ţon de împotrivire la vizita regelui Mihai la Biserica Baptistă Română din Los Angeles, deja unii fraţi au confirmat ceea ce am spus. Dacă e nevoie de mai mulţi martori, îi rog pe cei ce au îndoieli să vorbească cu fratele Filipescu şi alţi membri din fostul Comitet al Bisericii.

În ce priveşte alegerea democratică a Comitetului Bisericii Baptiste
din Caransebeş, cei interesaţi se pot adresa fratelui Belciu Busuioc, care
a spus că nimeni nu poate pune la îndoială procesul democratic prin
care a fost ales Comitetul şi a fost reconfirmat de Adunarea Generală.
Fratele Belciu Busuioc a spus public aceste lucruri din 1978, invocând
procesele verbale ale Adunărilor Generale. Numai conducerea Cultului
Baptist şi Iosif Ţon s-au îndoit de acele decizii ale Adunării Generale.
Cei interesaţi pot contacta pe fratele Busuioc şi pe membrii în viaţă ai
Bisericii din Caransebeş.

Fratele Daniel Brânzei spune ca Iosif Ţon a scris în noiembrie 1978 scrisoarea în care critica pe cei din Caransebeş, şi susţine că acea scrisoare a reuşit să ofenseze pe toţi cei implicaţi în conflict. Să ne spună fratele Daniel Brânzei, în ce fel scrisoarea lui Iosif Ţon i-a ofensat pe cei de la conducerea Cultului Baptist, şi în ce fel i-a ofensat pe securişti, care s-au folosit de acuzaţiile lui Iosif Ţon ca să îşi justifice samavolniciile punându-ne în închisoare? Cui folosesc astfel de luări de poziţii de mijloc în care victimele sunt apăsate şi victimizatorii pot să scape basma curată?

Pentru Doru Radu
Spui că Miliţia şi Securitatea nu aveau nevoie de condamnarea făcută de Iosif Ţon în scrisoarea menţionată pentru a ne pune în închisoare. Dacă nu au avut nevoie de acea scrisoare, de ce cereau de la

-pag.488-
cei din conducerea Uniunii Baptiste declaraţii incriminatorii la adresa
celor pe care îi aveau în vizor pentru a-i persecuta?
Spui că nu am fost martor la examinarea trupului lui Traian Bogdan, şi de aceea nu pot să mă pronunţ în privinţa lucrurilor ce privesc sfârşitul lui. Eu nu am fost martor, dar au fost câţiva fraţi ale căror mărturii am auzit-o din gura lor. Ei spun că în drum spre cimitir, fiind urmăriţi de
Securitate, au oprit în dosul unui tufiş şi pretinzând că continuă slujba
religioasă i-au examinat trupul. Dacă a fost sinucidere, de ce autorităţile
nu au permis familiei şi cunoscuţilor să îi examineze trupul înainte de
înhumare? De ce Securitatea era prezentă la înmormântare şi urmărea
convoiul mortuar? Desigur că examinarea în drum spre cimitir nu a putut revela tot ceea ce era dovadă a torturii şi uciderii, dar a oferit îndeajuns pentru a trage concluzia că Traian Bogdan a fost torturat, şi probabil ucis. Unghiile de la picioare erau smulse şi în spate avea o rană mare cât un pumn. În privinţa ochilor nu a existat un consens dacă erau scoşi. Dacă a avut loc o confruntare a lui Traian Bogdan cu Securitatea în urma cărei el a fost torturat, şi găsit mort, ce concluzie putem trage?

Cum a murit, Dumnezeu ştie, dar e cert că Securitatea a avut de-a
face cu moartea lui. Probabil că i-au dat un sedativ puternic şi apoi l-au
spânzurat. Probabil că l-au ucis în torturi, şi apoi s-au gândit la scenariul sinuciderii, etc. Da, cred că Traian Bogdan a fost un martir, şi cred că e păcat să aruncăm asupra lui bănuiala că s-a sinucis. Tocmai lucrul acesta l-au dorit securiştii. .

În privinţa opririi scrisorii pentru Europa Liberă, desigur că Iosif Ţon nu a putut opri trimiterea ei, dar a cerut să nu fie citită, pentru că lucrurile nu au decurs cum se spunea în scrisoare – susţinea el. Aşa a oprit Iosif Ţon informaţia care trebuia transmisă de fraţii lui Traian Bogdan la
Europa Liberă. Dacă Iosif Ţon nu a avut nici o vină în moartea lui Traian
Bogdan, de ce a vrut ca teoria sinuciderii să fie popularizată, şi a oprit
informaţia care arăta că a fost torturat şi ucis?

Pentru fratele Emanuel şi pentru toţi ceilalţi fraţi ce au participat la
această discuţie,

Mulţumesc pentru intervenţia ce aţi făcut-o. Prezenţa lui Iosif Ţon
în Biserica unuia care a colaborat cu Securitatea şi intenţia lui de a pune
la punct pe cei care expuneau realitatea dureroasă, dovedeşte încă odată în plus cine este Iosif Ţon şi care îi este slujba reală. Tot ce am publicat nu a fost din dorinţa de a-i acuza, ci din dorinţa de a-i ajuta pe aceşti fraţi ai noştri a se pocăi şi a ieşi astfel de sub judecata lui Dumnezeu.

Trădarea fraţilor este un păcat odios, dar Domnul Isus îl iartă
-pag.489-
dacă oamenii îl mărturisesc. Este trist că până acum nici un trădător de
fraţi din Bisericile Baptiste nu a avut curajul să mărturisească păcatul
acesta pentru a primi eliberare şi sărutul de iertare al fraţilor lor. Sau dacă sunt unii care au mărturisit, poate au făcut-o în particular, sau în cadrul Bisericilor lor, lucru de care eu nu am cunoştinţă. Salut pe toţi fraţii care iau poziţie în această încercare de a recupera pe fraţii noştri căzuţi în păcatul trădării.

– va (mai) urma-

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.