Căutări „magiale” versus pastorale

Dacă începutul Calvarului lui Isus poate fi identificat cu Bethleemul, atunci suferința Dumnezeului Întrupat se justifică! E de obște acceptat că Marcu, Matei și Luca fac împreună grupul evangheliștilor sinoptici. Asta în ciuda faptului că Marcu, asemenea lui Ioan, omite o descriere explicită a Nașterii lui Isus. Dar nici măcar Matei și Luca nu sunt [...]