Gînduri (negre) îngrămădite, gînduri (negre) frămîntate…

„Cînd gînduri negre se frămîntă cu grămada înlăuntrul meu, mîngîierile Tale îmi înviorează sufletul.”- Pslamul 94:19 În 4 Septembrie a anului curent începeam reflecția pe marginea versetului de mai-sus cu o necesară reconsiderare a înțelepciunii arhaice în materie de psihoterapie. O înțelepciune și cu valențe meloterapeutice... Trei cuvinte ne erau în atenție: „Cînd”, „frămîntă” respectiv „grămada”. „Gînduri negre” era sintagma [...]