Despre un (care) Marius C. ?

Crainicii înregimentați în retușarea istoriei recente și contemporane a mișcării evanghelice (baptiste) românești nu se dezmint în determinarea lor. Despre un Marius e vorba.  A se vedea mai la vale... 🙂 În orice caz e unul apărut mai nou (și nu prea) în agora blogosferei, unul dintre mai mulți Mariuși. Care Marius „C”? Nu! Vă [...]

„Be gentle”

M-am întîlnit cu ceva vreme în urmă cu o fostă cunoștință care actualmente locuiește în America, și în contextul dezvăluirii foștilor și actualilor colaboraționiști/informatori/turnători/iuzi/ trădători (iertată să-mi fie imposibilitatea de-ai taxonomiza pe acești specimeni) din cadrul comunităților evanghelice românești, mi-a spus aproape șoptit la ureche: „BE GENTLE!” Mai pe șleau spus, e s-o las mai [...]

Interesant, nu?!?

Clujul, atît ca oraș privit prin lentila baptistă, dar și ca și Comunitate a Bisericilor Bapiste, a dat în ultimii peste 70 de ani prelați-informatori gîrlă și de renume. Ioan Dan sen., Bunaciu Ioan (ca fost păstor la Mănăștur), Hușanu Mihai, Talpoș Vasile, Bărbătei Paul, Rusu Ioan sunt doar cîțiva. Asta ca să nu se [...]

Păzea la trio

Un trio ce cîntă la unison partitura reabilitării colaboratorilor/informatorilor baptiști români, se aude din ce în ce mai strident și înfiorător de fals față de adevărul istoric. Dirijorul îl știm. Partitura e cunoscută și e scrisă la comandă. Cine sunt soliștii? Nimic mai simplu: doi de Marius respectiv papagalul singuratic.

Cine-i acest Cimpoae?

Cine-i acest Marius Cimpoae care nu doar că rescrie deformat o altă istorie evanghelică/baptistă, alături de un alt Marius de București, Vasile de Maramureș și mulți alții, dar îl și resuscitează pe un fost și defunct informator pe nume Petrică?!? Ba chiar mai mult: îl omagiază! 😦 Rușine!

Cîrtița de Cluj și (mai nou) de Bihor

După ce a fluturat din turla bisericii sacul cu așa-zisele pene informative de la CNSAS pe Cluj (crezînd că vom înghiți gălușca dezinformării), aceeași cîrtiță trece hotarul județean în Bihor. De la distanță transpare făcătura de acte CNSAS pe subiectul http://www.cnsas.ro/documente/judete/Bihor/2.4.pdf, publicată în pridvorul papagalului. Se pare că între acesta din urmă și cîrtiță există [...]

Tir din toate părțile cu pastile otrăvite

Aflate pe creasta reinventării istoriografiei evanghelice din perioada predecembristă (de 1989), șopîrlele care-și folosesc ghiarele drept condei în acest concertat efort diabolic, m-au avut și pe mine în atenție. În trecutul nu prea îndepărtat am primit (alături de alții) o pastilă otrăvită. Amestecul veninului  minciunii sfruntate cu mierea adevărului pur a făcut nedigerabilă comprimata. Specializați [...]

Pentru Numele lui Dumnezeu: Papagalul a ajuns simpatizat de Vindecătoru !- conținut partea 1-

Să revenim la dezamăgire. Numele ei e Vindecătoru. 😦 Ne facem că nu ne amintim de hotărîrea nestrămutată (pe viață!!!) a AC-ului de a-l pune pe „mahalagiul” de Vindecător (adjectivul îi aparține get-beget Papagalului) la index. Aici Alin Cristea minte cu seninătate. Vă mai amintiți pe cîți dintre noi (așa-zișii guguștiuci) ne-a pus pe tușă? [...]

Un cioban drept versus un predicator încovoiat care drege busuiocul

Se vede treabă că orchestra celor care vor să retușeze caractere compromise, să aducă în derizoriu orice încercare de demascare a foștilor și actualilor compromiși cu serviciile secrete din România, se adună încet-încet pe scena agorei evanghelice. Dar ceea ce distonează cu acest alai laudativ al fostului/actualului (?!?)  regim, și asta îi face cinste, e [...]

„De data asta chiar că am fost scurt… și bolnăvior ”

Cineva e „scurt și bolnăvior”! „Scurt și bolnăvior” la ce? La etajul superior... „Scurt și bolnăvior” de cînd? Cam de multișor... „Scurt și bolnăvior”  cam pînă cînd? Aici e greu... „Scurt și bolnăvior” din ce cauză? Datorită invidiei cronice și clasamentitei... „Spurcăciune”: numele tău e „scurt și bolnăvior”! Bine măcar că recunoaște! 🙂 🙂 🙂 [...]