Despre „întîmplare-latrie” sau „șansă-latrie”

Într-o lume linguistică în care apar tot feluri de cuvinte noi, de ce n-ar fi îngăduit încă un patent literar ca cel din titlu?!? 🙂 Etimologia cuvîntului idolatrie trebuie căutată în vremurile ancestrale. Originea „originilor” este în greaca arhaică. Idolatria vine de la eidolatria, cuvînt a cărui prefix (eidolon) înseamnă imagine, chip respectiv a cărui [...]

Despre o întreită noblețe

Nu am putut rezista tentației de-a nu scruta originea, echivalentele diferitelor familii linguistice și sinonimiile cuvîntului nobil. Etimologic privind, nobil se trage de la latinescul nobilis. Chiar dacă la începuturile civilizației europene cultura  elenă a dominat prin cultură, iar romanii au făcut-o în plan militar, politic și juridic, cei din urmă nu au fost prea [...]

De Crăciun: Maria, un recipient a-de-toate!

Dacă Crăciunul (o cacofonie permisă în scris! 🙂 ) a fost începutul Calvarului lui Isus (nu e cadrul aici și acum pentru a argumenta), nici pentru Maria (mama Lui)  lucrurile nu au stat prea diferit. Și asta în ciuda primei percepții conform căreia celebrarea Nașterii Mîntuitorului e una a bucuriei. Da, este și a bucurie, [...]

O tripletă în două ocazii

Marele Pavel, inspirat direct de Domnul Isus, avea o vorbă (parafrazată): „Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu/de două ori același lucru...” Nu știm dacă Lenin (cu a lui celebru „Învățați, învățați, învățați!”) s-a inspirat din acest aforism paulin sau din cel latin, cel conform căruia „Repetiția e mama învățăturii”. Cert e că Domnul [...]

„Cine s-a atins de Mine?”- o întrebare-sabie cu trei tăișuri

Contextul- lucrarea publică (mai exact, implicarea în social) a lui Christos Domnul. Pretextul- provocarea (de-a interveni) adresată de Iair lui Isus pe marginea fazei terminale în care a ajuns fiica lui adolescentă. Scenariul & Decorul- Vindecătorul Isus îmbulzit de mulțime în drum spre reședința lui Iair. Intermezzo- cu un factor „perturbant”: intervenția tiptilă, neanunțată dar [...]

Ce ne facem?

Ce ne facem cu (două sau mai multe) texte care (aparent) se contrazic? De care dintre ele ne afiliem? Și pe ce criterii? Sau nu cumva ar trebui să armonizăm unitar și consecvent acea aparentă contradicție? O mică mostră pe această temă e ceea ce ne spune Domnul Isus („Dacă umblă cineva ziua, nu se poticneşte, [...]