Diferențe și/sau similitudini

Ce diferențe și/sau similitudini există (dacă există) între visele profetului Daniel din a doua jumătate a cărții ce-i poartă numele și cele ale împăraților babilonieni pe care înțeleptul prooroc le-a interpretat în prima parte ?

Reclame

O (aparentă) inconsecvență

În ce măsură, în contextul vorbirii lor cu Dumnezeu, există o (aparentă) inconsecvență între ceea ce Dumnezeu îi cere lui Ezechiel respectiv lui Petru legat de un anume gest ieșit din comun?

„Nebunia” unui anume bine

Într-o era a relativismului globalizant, dar mai ales al relativismului etico-moral, unul în care se încearcă demolarea din rădăcini a absolutelor morale iudeo-creștine, „Ce este bine?” este interogația care pare să nu-și aibă locul. Și totuși... Nu se poate evita incursiunea abnegantă în căutarea răspunsului la întrebarea de mai sus. Și ca mai totdeauna și [...]

Paralelă inegală, dar totuși…

„Deliberat și creativ” (ca să folosesc o sintagmă foarte dragă, știm noi cui 🙂 ) nu am apelat la formula corectă „paralele inegale”. Asta deoarece am reflectat la comparația a două robii. E vorba de captivitatea egipteană respectiv cea babiloniană a Israel antic, ca nație. Chiar dacă sub mai multe raporturi (de cauzalitate, de timp, [...]

De la mînă pîn-la-gură, un parcurs scurt-circuitat

Despre uitare, folclorul românesc are o zicere ca cea de mai sus. Cineva, tot din popor, zicea cu ceva vreme înainte că „Uitării nu-i poți poruncii!”. Adevărat, dacă e să ne referim la evenimentele de mult trecute. Dar nu prea, dacă ne raportăm la cele extrem de recente. În acest ultim caz avem una sau [...]

5 călare pe 4 sau chiar 5

Uneori avem senzația că Dumnezeu face risipă. Da, întradevăr El face uneori risipă de har! Harul Lui bate raționamentul nostru. Economia Lui funcționează după alte reguli față de a noastră. Logica Lui o surclasează pe a oamenilor. Altfel nu se explică inflația de prooroci din perioada Israelului divizat în Cel de Nord și Iuda. Bunăoară [...]

Harul „arhetestamental”

Lecturînd Scripturile din perspectiva cronologică, nu se poate să nu observăm la capitolul profețiilor „judecătoare” un tipar. Asemenea unui vîrtej al cărui centru atrage spre abis toată configurația fenomenului, la fel și judecarea națiunilor de către Dumnezeu începe cu centrul: Iuda & Israel. Odată enunțată pedeapsa pentru evrei, toate celelalte națiuni învecinate mai de aproape [...]