„Rolul” salivei christice

Printre nenumăratele minuni, Isus Mîntuitorul a vindecat și un surdo-mut din vecinăttea Decapolisului. Care a fost „rolul” salivei în acest miracol? Cu ce altă minune (prin prisma mediului folosit) se pretează la comparație această vindecare? Este ea (saliva), „la pachet” cu atingerea fizică a bolnavului/lor de către Vindecătorul, făcătoare de minuni? Sau trebuie că altceva [...]

Reclame

Un neastîmpăr teologic

De cîte trimiteri din partea lui Isus Christos au avut parte ucenicii? Care sunt asemănările (contextuale și de conținut) precum și diferențele dintre ele? Dacă admitem existența deosebirilor, sunt ele contradictorii sau complementare? Acest neastîmpăr m-a încercat recent...

Ispitirea prin lentile diferite

Se spune că Matei și Luca s-au inspirat din Marcu atunci cînd au purces la redactarea evangheliilor lor. Chiar dacă cei trei sunt catalogați ca fiind sinoptici, ultimul e foarte, foarte ermetic în descrierea Ispitirii lui Isus, pe lîngă altele. Multe paralelisme se pot face între scrierea vameșului și cea a doctorului. Una e și [...]

„Nebunia” unui anume bine

Într-o era a relativismului globalizant, dar mai ales al relativismului etico-moral, unul în care se încearcă demolarea din rădăcini a absolutelor morale iudeo-creștine, „Ce este bine?” este interogația care pare să nu-și aibă locul. Și totuși... Nu se poate evita incursiunea abnegantă în căutarea răspunsului la întrebarea de mai sus. Și ca mai totdeauna și [...]

Paralelă inegală, dar totuși…

„Deliberat și creativ” (ca să folosesc o sintagmă foarte dragă, știm noi cui 🙂 ) nu am apelat la formula corectă „paralele inegale”. Asta deoarece am reflectat la comparația a două robii. E vorba de captivitatea egipteană respectiv cea babiloniană a Israel antic, ca nație. Chiar dacă sub mai multe raporturi (de cauzalitate, de timp, [...]