Naivitate, sau altceva?!?

Pentru Isac, în selectarea criteriului de binecuvîntare a progeniturii lui ce-a fost mai important: mîna sau vocea? Naivitate , sau altceva?!?

Anunțuri

Firesc versus prunc

Din perspectiva spirituală a Bibliei se pot profila patru ipostaze ale unei persoane: necreștinul, creștinul firesc/lumesc, creștinul imatur/prunc respectiv creștinul matur. Există vre-o deosebire de substanță între creștinul firesc și cel nematurizat? Și dacă răspunsul este afirmativ, în ce constă ea? Se poate ca transformarea primului în cel de-al doilea (și și invers) să se [...]

Pentru cei plictisiți sau care trec prin eclipse

Să urmărim cu atenție mărturia unei verigi atipice dintr-un lanț evanghelistic cutremurător de relevant. De la Randy la David, de la David la Nabeel, de la Nabeel la mii... Remarcabil finalul videoclipului de mai jos. Ieșirea din subteranul vieții (de ateist) la lumina Zilei (întîlnirii cu Mîntuitorul), și odihna (mîntuirii) e copleșitor de contagioasă. M-am întrebat [...]

Pe final de an, o lecție de numărat

Dacă aritmetica este cenușăreasa matematicii, atunci a număra e ABC-ul primei. Cineva care a fost 40 de ani „un cineva” (crescut, educat la una din cele mai erudite curți imperiale ale vremii); cineva care ulterior timp de alți 40 de ani a fost „un nimeni” (fiind cioban la oi, unul preocupat de transhumanță dar mai [...]

De la Dar spre premiu

Dacă Emanuel este Darul nostru nespus de mare; sau ca să rămînem în tonul ultimului articol, dacă El este Darul darurilor; atunci punerea răscumpărării sub obrocul nesfințirii, al inactivității, al nealergării (ca să folosim un termen atletic drag lui Pavel) nu este altceva decît o abandonare a mandatului încredințat. Căci despre ducerea pînă la capăt [...]

Darul darurilor

Darurile izvorăsc din grație, pe cînd premiile/răsplătirile au la bază meritele. Există pentru ambele entități de mai sus ierarhii, clasamente. Acestea din urmă au la baza criteriului de selecție valorea mai mare sau mai mică, valoare care de multe ori poate fi subiectivă. Nu doar că prin trecerea timpului valoarea se schimbă funcție de modă, [...]

Nevoia de resetare

Provenit și cultivat pentru o bună perioadă de timp în mediul evanghelic românesc, mi-am configurat o anume paradigmă soteriologică. Dar odată cu martirajul multor creștini din Orientul Apropiat și de Mijloc, unul generat nu doar de ISIS dar și de anumiți musulmani radicali; după moartea Regelui Mihai I de România, ocazie cu care aveam să [...]