Despre „chemotherapy baby”

Trebuie să mărturisesc că pentru cîteva clipe m-am aflat într-o încurcătură: în contextul unei mini-avalanșe de gînduri, nu știam despre ce să scriu. „Din întîmplare” am dat peste „chemotherapy baby”. După ce vom fi ascultat această emoționantă mărturie, să încercăm să (re)ascultăm aceeași melodie într-un alt registru, ca cel de mai jos. https://youtu.be/2MIjFc2wwLo Așa se [...]

Anunțuri

După 500 de ani, Predica de pe Munte prin lentila lutherană

Din tripleta de reformatori (Luther, Zwingli & Calvin- pe numele lui adevărat Jehan Cauvin), să încercăm să (re)vedem perspecitva „ereticului” Martin asupra uneia din cele cinci cuvîntări magistrale ale Mîntuitorului: Predica de pe Munte. Deși toți trei au avut o hermeneutică a lor asupra subiectului, datorită ceasului aniversar i-am acordat prioritate neamțului de Eisleben. Dar [...]

A fi sau a nu fi… DESCULȚ

Clasica sintagmă „șeicspiriană”  poate fi aplicată și la DESCULȚ deoarece are de a face cu esența (de a fi) și nu cu aparența de a face pe DESCULȚul. Cineva spunea că o metaforă bine aleasă face mai mult decît o sută de cuvinte. Și DESCULȚ a fost plastic și oportun aleasă ca emblemă. De la [...]

Progresivități antagonice

Domeniul spiritual, fie el cel luminos, dumnezeiesc sau cel tenebros, diabolic, nu e unul de neglijat. Datorită forței și implicațiilor el este extrem de important. Astfel se face că imersia în ambientul spiritual e una progresivă. Nu ne trezim peste noapte, așa instant, la fundul lui. Dintre exemplele ce ne sunt oferite de Scripturi, am [...]

Lamentări similare?!?

Plîngerile sunt mai mult decît niște simple văicăreli. La rîndul lor, lamentările sunt (asemenea înțelepciunii) de două feluri. În urma unui parcurs hermeneutic atent prin Iov și Ieremeia (ambele cărți) mi-am pus întrebarea: Ce similitudini pot fi extrase din cartea lui Iov respectiv Plîngerile lui Ieremia pe tema lamentației?

„Să Te ferească Dumnezeu…” o mostră de înțelepciune pămîntească, firească, drăcească?!?

Sondajele se poartă de mult. De cînd e lumea, am putea spune! Așa se face că și Cel care cunoștea inima și rărunchii, care știa gîndurile ascunse ale omului, nu pentru El, ci pentru cei interogați face un sondaj de opinie. „Cine zic oamenii că sunt Eu...?” a fost unica și cruciala întrebare a chestionarului. [...]

N-am vrut, dar…

„N-am vrut dar...” să mă folosesc de un prag aniversar ca să-mi aștern simțămintele cu ocazia evenimentului. Am vrut să treacă neobservat. Dar de cînd FB-ul ăsta, nu mai scapi. 🙂 Așa se face că un fost prieten de tinerețe, a acelei tinereți pe care n-o poți imortaliza, mi-a urat ceva dincolo de uzual, de tradițional. [...]