Un prag (parcă) cheamă alt prag…

Treizeci și cinci de treceri ale pragului automnal, de rememorări, de reangajări, de promisiuni de unitate în intimitate, sunt multe...?!? Puține...?!? Depinde! Prin lentila constrîngerilor temporo-spațiale ale lutului, da! Dar din perspectiva chemării spre desăvîrșire și a eternității ce va să vină, sunt doar o clipă, un vis... Cu bune , cu rele, de un [...]