„RUGĂ DEZNĂDĂJDUITĂ”

Din extinsa psalmodiere danielească, dacă am reține (doar) „Stau culcat ucis de-amărăciune” sau „Suferințe și dureri am să mănânc De când groapa și-ntunerecu-mi sunt soți”, ca expresii ale profundei și disperatei deznădejdi...   Ori dacă am putea să nu uităm de „Cine va vesti credincioșia Ta-n Adânc, Și dreptatea Ta în mediul cadaveric?” ca de [...]