IUDA- În sfîrșit la final !

De aici, din prag final, o privire retro asupra Epistolei lui Iuda ar putea aduna cîteva reflecții conclusive. În contextul convertirii epistolarului  de la necredința în fiul lui Iosif și Maria (de fapt fratele lui mai mare), la credința în Christosul lui Dumnezeu, Iuda ne oferă acel model de credință genuină care merge pînă la [...]

IUDA- Epilog (3) la Doxologie. De la pază contra căderii, la prezentare imaculată și bucurie exhuberantă

„Aceluia … care poate să vă păzească de orice cădere şi                          să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi                                                 [...]

IUDA- Epilog (2) la Doxologie: protecția lui Dumnezeu

Ce are a face cu viața cotidiană această superbă doxologie: „ Aceluia... să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire,                                    mai înainte de toţi vecii , şi acum, şi în veci. Amin.” ?!? Așa cum aminteam în precedentul articol, din ultimele [...]

IUDA- La Epilog (1) despre Doxologie

„Preaiubiților…  de alții iarăși  fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne.” . Cu aceasta s-a încheiat marea parte (conținutul) din scurta epistolă iudaică. Îndemnul acesta din praxeologie, ca parte a doua a scrisorii fratelui Domnului, e un fel de feed-back  la urarea din prolog. La o multiplicare a milei/îndurării divine (v.2), se așteaptă [...]

IUDA- Despre coctailul numit compasiune-frică-detestare

„Preaiubiților...              de alții iarăși  fie-vă milă cu frică,                                                 urând până şi cămaşa mânjită de carne.”   Mustrare, smulgere și compasiune mantelată în frică și ură, iată [...]

IUDA -„Preaiubiților… ” credincioși pompieri !

„căutați să mîntuiți pe unii,               smulgîndu-i din foc” Credincioșii-pompieri, iată o sintagmă care nu e departe de îndemnul/adevărul enunțat mai-sus. După sfatul adresat în versetul anterior, cel privitor la mustrarea dezertorilor, Iuda revine aproape poruncind cu o ilustrație din lumea pojarnicilor. Să remarcăm că mustrarea celor ce se [...]

IUDA- Despre rațiunea, relevanța și aplicabilitatea mustrării

„Mustrați pe cei ce se despart de voi”. O privire sumară asupra scurtei praxeologii din la fel de condensata epistolă a lui Iuda, ne ajută să decelăm ponderi și accente pe care (bănuim) că autorul le-a avut în vedere. Din cele șapte sfaturi/îndemnuri adresate „preaiubiților” și care formează această a doua jumătate a epistolei fratelui [...]

IUDA- „Dar voi preaiubiților… așteptați îndurarea Domnului”

Aflîndu-ne în a doua mare parte/jumătate a epistolei iudaice, putem remarca cele două subcategorii de sfaturi pastorale ale autorului: prima se referă la relația „preaiubiților” cu ei înșiși și cu Divinitatea, iar a doua la relația „preaiubiților” cu cei dinafară. Această ordine în abordare are logica ei naturală. Nu se poate altfel! Rămînînd pe palierul [...]